Karta apteczna PZU

Program wdrożony na zlecenie PZU Życie S.A. dla klientów PZU Życie S.A. posiadających ubezpieczenie grupowe lub indywidualnie kontynuowane.

W przypadku leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwych wypadków oraz operacji chirurgicznych ubezpieczeni otrzymują świadczenie w postaci karty ePRUF upoważniającej do 100% dofinansowanie przy zakupie wszystkich produktów oferowanych w aptekach. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1 000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie PZU.

W ramach programu trwającego od 02.2009 r. przeprocesowanych zostało prawie 915 tys. transakcji objętych dofinansowaniem w ponad 2 000 aptekach w całej Polsce.

stan na dzień 30.06.2013 r.